محصولات R&M / تجهیزات مخابراتی کامپکت
تجهیزات مخابراتی کامپکت

تجهیزات مخابراتی کامپکت

تجهیزات مخابراتی کامپکت
STM-1 مدل ESDH155ADM-4E/8E/16E
مولتی پلکسر add&drop SDH/SNOETمدل ESDH155ADM-4E/8E/16E لینک های E1 را به شبکه های SDH/SONET موجود تحویل می دهد
 
MST-LCD
مولتی پلکسر فیبرنوری چند سرویسی با طراحی مدولار MST-LCD یک راه حل برای فیبر نوری کاملا فشرده (ultra compact) (1.5U) است
 
مولتی پلکسر فیبر نوری PDH چند سرویسی E1/V.35- MST120AV
 
MST120A
مولتی پلکسر فیبر PDH سری MST120A راه حل های ایده آلی را برای ساختن شبکه های E1 مبتنی بر فیبر فراهم می آورد
 
 
 
MST155M
فراهم کردن یک اینترفیس دیجیتالی E1 بصورت 120 اهم و75 اهم
 
STM-1مدل  ESDH155TM-4E/8E/16E
تأمین یک خط STM-1 با فیبرنوری استاندارد Multimode,Single mode)
 
MST30AV
مودم فیبر نوری MST30AV یک سیگنال الکتریکی V.35 را بـه یک سیگنال نوری تبدیل می کند
 
مودم فیبر نوری مدل MST30AE
این مودم فیبرنوری سیگنال Ethernet را به سیگنال فیبرنوری تبدیل می کند
 
مودم فیبر نوری مدل MST30A
مودم فیبر نوری MST30A سیگنال الکتریکی یک E1 را به سیگنال نوری تبدیل می کند